Kies om gekozen te worden

Om op te vallen moet je als ondernemer keuzes maken. Dat valt niet altijd mee, want door keuzes te maken sluit je automatisch bepaalde doelgroepen uit. Aan de andere kant zullen uw (potentiële) klanten u makkelijker vinden en onthouden, zolang zij uw keuzes relevant en authentiek vinden.

Bij het krijgen van opdrachten speelt altijd de gun-factor een grote rol. Deze gun-factor wordt groter naar mate de klant zich meer kan identificeren met de opdrachtnemer en belang hecht aan de keuzes die gemaakt zijn.