Privacy

B-GRIP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze opgegeven moeten worden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. B-GRIP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen.